Předprodej 250,- Kč na OÚ Ktiš

Vstupné 300,- Kč na místě