Náhodný obrázek

Počasí

   Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění lze učinit písemně a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti podáním, učiněným u obecního úřadu Ktiš, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat (§ 16 odst. 1 a 2 zákona). (Na postup odvolání se vztahuje správní řád.)

Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje orgán nejblíže vyššího stupně, nadřízený obecnímu úřadu, resp. příslušný referát podle organizační struktury.

Podle obecné úpravy ve správním řízení je termín předání odvolání odvolacímu orgánu co nejdříve, nejpozději do 30 dnů.

   O odvolání se rozhoduje ve lhůtě do 15 dnů od jeho předložení odvolacímu orgánu. Jestliže odvolací orgán v uvedené lhůtě nerozhodl, má se za to, že odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno s tím, že za den doručení rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání (§ 16 odst. 3 zákona).

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat (§ 16 odst. 4 zákona).

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 16 odst. 6 zákona).

Nike shoesNike Air Force 1 Shadow News, Colorways, Releases , Gov

Czechpoint

Open Air Fest 2021

Open Air Fest Ktiš 2021

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech