Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- Zastupitelstvo obce Ktiš souhlasí s navrženým program MPOV pro rok 2020–2026.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku par. Č. 1702 o výměře 644 m2, k.ú. Smědeč.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku par. Č. 265/1 o výměře cca 724 m2, k.ú. Ktiš.

- ZO Ktiš projednalo žádosti a bere na vědomí  žádosti o připojení k vodovodu všech objektů Ktiš č. p. 52, 68, 69, 65 a novostavba a pověřuje starostku dojednáním návrhu na budoucí připojení k vodovodu.

-  ZO Ktiš projednalo a souhlasí s provedením hydrogeologického průzkumného vrtu na pozemku par. Č. KN 282/8, k.ú. Ktiš

- ZO Ktiš schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Ktiš – úprava NN u č.p. 27

- ZO Ktiš schvaluje žádost o obnovení souhlasu k táboření v roce 2020 v katastru Miletínky na pozemcích par. č. 1792 a 1796, k.ú. Křížovice u Ktiše.

- ZO Ktiš souhlasí přijetí finančních prostředků ze SFžP ČR ve výši 656 912,-Kč na akci: Ktiš – Březovík – zdroj podzemní vody pro obecní vodovod, Ktiš okr. Prachatice

- ZO Ktiš s ch v a l u j e zařazení území obce do území působnosti MAS Rozkvět, z.s. na programové období 2021–2027. 

 

 

Buy Kicksロングコート コーデ メンズ特集!重厚なシルエットの着こなし&おすすめアイテムを紹介 , メンズファッションメディア

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje vypracování vnitřní směrnice na zadávání veřejných zakázek a dodání služeb pro obec Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje rozhodnutí o výsledku vývěrového řízení ze dne 11. 02. 2020 pro uvedenou zakázku nabídka dodavatele Peragro Přísečná s.r.o., který nabídl nejnižší celkovou cenu 1 934 000,-Kč bez DPH a splnil všechna kvalifikační kritéria požadovaná v zadávací dokumentaci. 

- ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku par. Č. KN 181/10, k.ú. Ktiš – zahrádka panu A. M., Ktiš 25

- ZO Ktiš neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku nakladatelství VEDUTA, Č. Budějovice

- ZO Ktiš schvaluje odpis předloženého majetku účetní ZŠ a MŠ Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje výsledek hospodaření právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš a zároveň schvaluje rozdělení finančních prostředků z předloženého výsledku hospodaření následujícím způsobem:Fond rezervní 30 430, 99,- Kč (stav k 31. 12. 2019), Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2019: 2 259,57,-Kč, Fond odměn 31 474, 19,- Kč (stav k 31. 12. 2019), Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2019: 9 000,-Kč 

  

 

Running sportsnike free run 2 good flat feet shoes for girls Valentines Day 2021 DD7117-100 Release Info , Gov

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2019 bez výhrad.

- Rozpočet obce na rok 2020 s celkovými příjmy ve výši 16 385 000,-Kč, celkovými výdaji ve výši 17 541 000,-Kč a financováním ve výši 1 156 000,-Kč. Úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování (pol. 8124) ve výši – 1 990 000,-Kč. Jako závazné ukazatele stanovuje celkové příjmy a celkové výdaje a schválené závazné finanční vztahy ke zřízené příspěvkové organizaci. Střednědobý výhled na období 2021-2022. 

- ZO Ktiš schvaluje plán inventur pro rok 2019 a souhlasí se složením inventarizační komise – předseda inventarizační komise – Petr Baštář, členové inventarizační komise – Zuzana Frková Kollerová, František Pilát, Šimon Troják, Emil Dubravec, Jan Pavlík. 

- ZO Ktiš schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ktiš s celkovými výdaji 1 092 000,-Kč. 

- ZO Ktiš schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 01/2019 o místním poplatku ze psů

- ZO Ktiš souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 481,-Kč OS Prevent, Strakonice.

- ZO Ktiš souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 8 250,-Kč pro Hospic sv. Jana N. Neumanna. 

- ZO Ktiš souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 000,-Kč pro ZO CSV Lhenice. 

- ZO Ktiš souhlasí zařadit žádost firmy Farma Chvalšiny, žádost pana M. L., ‚C. Budějovice, žádost pana J. F., Brloh na změnu č. 5 UP obce Ktiš. ZO Ktiš neschvaluje žádost o změnu č. 5 UP pana Ing. J. J.,Dobročkov.

- ZO Ktiš schvaluje přijetí daru od DSO Prachaticka 

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku par. č. 181/10, k.ú. Ktiš

- ZO Ktiš schvaluje dodatek č. 4 pojistné smlouvy č. 8053471611. ZO Ktiš schvaluje změnu pojistné sml. 4013798 na právní zastoupení pojist. Sml. Č. 2096566 na D.A.S. ZO Ktiš schvaluje dodatek č. 2 k pojistné sml. 8602884225, která se týká příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ktiš., tak jak byla předložena. ZO Ktiš schvaluje pojištění D. A. S. na období od 12. 10. 2019 do 12. 10. 2020.

- ZO Ktiš schvaluje aktualizaci pasportu MK zpracovanou panem P. Marešem, a to k datu 30. 11. 2019.     

 

 

 

latest jordansSneakers

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schválilo rozpočtové opatření č. 12/2019 bez výhrad. 

- ZO Ktiš neschvaluje žádost na změnu č. 5 UP obce Ktiš navrženou panem V. J. a panem M. P., Chvalšiny.

- ZO Ktiš neschvaluje žádost firmy Farma Chvalšiny na změnu č. 5 UP Obce Ktiš  

- ZO Ktiš bere žádost na změnu UP Ktiš na vědomí a nesouhlasí s navrhovanou změnou UP č 5 obce Ktiš na uvedené pozemky, tak jak navrhuje ve své žádosti p. H.

- ZO Ktiš bere žádost pana Ing. R. M. na vědomí a schvaluje jeho návrh na změnu UP č. 5 .   

- ZO Ktiš bere žádost pana J. B. na vědomí a souhlasí se změnou č. 5 UP obce Ktiš

- ZO Ktiš bere žádost na vědomí a neschvaluje návrh  na změnu č. 5 UP obce Ktiš zařadit část pozemku par. č. 299 do zastavitelného území

- ZO Ktiš bere žádost pana M. L. na změnu č. 5 UP Ktiš na vědomí a neschvaluje změnu UP

- ZO Ktiš bere žádost pana D. K. na změnu č. 5 UP Ktiš na vědomí a neschvaluje změnu UP 

- ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku par. č. KN 1432/13 o výměře 168 m2 v k.ú. Křížovice u Ktiše a část pozemku par. č. 425/40 o výměře 33 m2 v k.ú. Křížovice u Ktiše panu L. W.

- ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku par. č. KN 1432/13 o výměře 420 m2 v k.ú. Křížovice u Ktiše panu Bc. J. B.

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek centra pro zdravotně postižené JK rok 2020 ve výši 5 000,-Kč.

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 000,-Kč pro Farní charitu Prachatice.  

- ZO Ktiš neschvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemků par. č. 492/1 o výměře 716 m2, 495/5 o výměře 50 m2, 497/1 o výměře 43 m2, 497/4 o výměře 125 m2, 1455/9 o výměře 726 m2 v k.ú. Křížovice u Ktiše

 

spy offersNike SB

ZO Ktiš schvaluje úvěrovou smlouvu číslo 0495449159, tak jak byla předložena zástupcem ČS paní Ing. M. Krohovou.

ZO Ktiš neschvaluje návrh kupní smlouvy na nákup pozemků par. č. 511/2 o výměře 5319 m2, k. ú. Ktiš a par. č. 816/6 o výměře 82 m2, k.ú. Ktiš. Důvod neschválení kupní smlouvy je vysoká cena za výše uvedené pozemky.

 

Asics shoesNike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger

Czechpoint

Open Air Fest 2021

Open Air Fest Ktiš 2021

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech