Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku par. č. 611/3 v k.ú. Ktiš dle geometrického plánku na úřední desky OU Ktiš.

- ZO Ktiš shcvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku par. č. 1192 a pozemek par. č. 1194 v k.ú. dobročkov na úřední desky OU Ktiš.

- ZO Ktiš neschvaluje směnu pozemků navrženou firmou Farma Chvalšiny.

- ZO Ktiš schvaluje umístění mysliveckého zařízení na pozemku par. č. 961 v k.ú. Smědeč.

- ZO Ktiš schvaluje příspěvek pro Charitu Prachatice ve výši 5 000,-Kč.

- ZO Ktiš schvaluje příspěvek ve výši 5 000,-Kč pro včelařství spolek Lhenice.

- ZO Ktiš schvaluje plánovací smlouvu manž. H., Ktiš, tak jak byla předložena.

- ZO Ktiš schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na akci kanbel NN - p. Mourek, Křížovice -  Tisovka za jednorázovou úplatu ve výši 982,-Kč bez DPH.

- ZO Ktiš  schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na akci kanbel NN - p. Podlaha za jednorázovou úplatu ve výši 700,-Kč bez DPH.

- ZO ktiš schvaluje p. R. F. dojednáním dopravního značení do části obce Smědeč s firmou Reno Šumava.

- ZO Ktiš schvaluje vyplacení odměn všem členům OVK na částku 2 300,-Kč, kteří byli přítomni u obou kol prezidentských voleb.

- ZO Ktiš schvaluje nejvýhodnější nabídku, nabídku firmy Hydro KOv s.r.o. , Rybářská 801, Třeboň na akci Ktiš - oprava hráze č.p. 642/6, přepadu, zdrže, odpadního potrubí a kbelu.

- ZO Ktiš schvaluje nejvýhodnější nabídku, nabídku firmy Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav na akci Oprava zdi u kostela v obci Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku 265/22 , k.ú. Ktiš na úředních deskách OU Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje připojení se ZŠ a MŠ Ktiš do MAS Šumavsko za účelem podání dotací.

- ZO Ktiš projednalo žádost Spolku Lungta o připojení se ke kampani "Vlajka pro Tibet"

  

    

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš souhlasí se záměrem manž. M. oplotit pozemky v jejich vlastnictví.

- ZO Ktiš schvaluje rozpočet obce Ktiš s celkovými přijmy cve výši 15 197 200,-Kč, celkovými výdaji ve výši 15 857 200,-Kča financování ve výši 2 460 000,-Kč.

- ZO Ktiš shcvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ktiš s celkovými výdaji 890 000,-Kč.

- ZO Ktiš schvaluje dle seznamu, který je přílohou zápisu zrušení pohledávek a jejich odepsání v účetnictví obce Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku p.č. 414/2 , k.ú. Dobročkov za cenu 12,-Kč/m2 panu J. J., Dobročkov.

- ZO Ktiš shcvaluje směnu pozemků par .č. 850, 525, 216, 235, 208 k.ú. Smědeč ve vlastnictví obce Ktiš za pozemek veš vlastnictví p. J. F., Brloh.

- ZO Ktiš schvaluje rozpočet DSO Prachaticko pro rok 2018 a rozpočtový výhled na rok 2019-2020 s celkovými příjmy 44 900,-Kč a s celkovými výdaji 44 900,-Kč.

- ZO Ktiš schvaluje odměnu ve výši 4 800,-Kč - místostarosta obce Ktiš, 1 640,-Kč - členové komisí, neuvolnění členové ZO - 1 840,-Kč s platností od 01.01.2018.

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- ZO Ktiš schvaluje plán inventur pro rok 2017/2018 a souhlasí se složením inventarizační komise – předseda inventarizační komise – Jan Pavlík, členové inventarizační komise – Zuzana Frková Kollerová, Anna Volfová, Roman Frček, František Pilát, DiS, J. Demčák.

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku par. č. 2232/25 o výměře 109 m2 k.ú. Dobročkov panu R. H. a panu M. C. za cenu 133,-Kč/m2.-

- ZO Ktiš bere požadavek pana Ing. J. J. Dobročkov na vědomí a žádá jej, aby na Obec Ktiš doložil žádost na zařazení části pozemku p. č. 299, který je zapsán na LV 257 pro pana Ing. J. J. jako ostatní plocha o výměře 1906 m2 do budoucí změny č. 4 ÚP obce Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje nejvýhodnější nabídku, nabídku firmy PRVOK-TECH, s.r.o., Kájovská 11, 38221 Kájov, IČ: 28141539, DIČ: CZ 28141539

- ZO Ktiš schvaluje nejvýhodnější nabídku, nabídku firmy Pavla Voráčková, Kahov 12, 383 01 Prachatice, IČ: 68536798

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na směnu pozemků par. č. 50 o výměře 164 m2, par. č. 525/13 o výměře 1282 m2, par. č. 216 o výměře 3 565 m2, par. č. 235/11 o výměře 1315 m2, par. č. 208/1 o výměře 875 m2 v k.ú. Smědeč.

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek pro rok 2018 ve výši 3 000,-Kč Centru pro zdravotně postižené JK.


Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku st. 265/13 o výměře 1080 m2 manželům F. a N. P., Ktiš 59 za cenu 125,-Kč bez DPH. V souladu s ust. §610 OZ, v platném znění, prodává prodávající Obec Ktiš výše uvedenou nemovitost par. č. 265/13 s výhradou, že kupující do 2 let od podpisu kupní smlouvy oběma stranami a vkladu do KN postaví na prodávané nemovitosti, která bude předmětem kupní smlouvy hrubou stavbu objektu pro bydlení. V případě nesplnění podmínky právní vztah kupujících k parcele č. 265/13 o výměře 1080 m2 v k.ú. Ktiš a obcí Ktiš oddělené GP č. 232-187/2007 pro KU a obec Ktiš zaniká a kupující vrátí prodávajícímu výše uvedenou nemovitost bez zbytečného odkladu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

- ZO Ktiš schvaluje nákup příkopového mulčovacího ramene Mc Connel PA 4745 za cenu 379 000,-Kč bez DPH. Cena je výherní a je včetně zaškolení budoucí obsluhy, montáže ramene na traktor a doprava stroje do místa provozu techniky.

 

- ZO Ktiš schvaluje koupi pozemku par. č. 638/15 o výměře 301 m2 v k.ú. Ktiš, ostatní Komunikace za cenu 200,-Kč/m2 od pana J.C., Křemže.


Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemku par. č. KN 554 o výměře 177 m2 v k.ú. Ktiš paní E.K., Ktiš Pila za cenu 12,-Kč/m2.

 

-ZO Ktiš schvaluje pronájem pozemku par. č. KN 181/11, dle zákresu v k.ú. Ktiš – zahrádka paní M.K., Ktiš 24, 384 03 Ktiš za cenu 2 870,-Kč/ha.

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru směnit pozemek KN 412/2, k.ú. Dobročkov ve vlastnictví obce Ktiš za pozemek KN 299 ve vlastnictví p. J.J.. Budoucí směna pozemku bude schvalována na dalším zasedání zastupitelstva obce Ktiš.

-ZO Ktiš schvaluje prodej části pozemku par. č. 265/1(budoucí GP par. č. 265/26 manželům H., Ktiš 60, ze kterého bude odměřena budoucí účelová komunikace) za cenu 125,-Kč/m2 bez DPH (k pozemku bude účtována platná sazba DPH). ZO Ktiš schvaluje prodej části pozemku par. č. 265/1(budoucí GP par. č. 265/23, že kterého bude odměřena část účelové komunikace) za cenu 12,-Kč/m2 bez DPH.

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru prodat pozemek p.č. 2232/25 o výměře 109 m2 v k.ú. Dobročkov, po dobu 15-ti dnů na úředních deskách OÚ Ktiš.


Czechpoint

Open Air Fest 2017

Open Air Fest Ktiš 2017

           

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech