Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce:

- ZO Ktiš souhlasí s tím, aby členům ZO Ktiš nebyla navýšena měsíční odměna o 3,5 % od 01. 06. 2015.

- ZO Ktiš bere informaci o rozpočtové změně č. 6 a rozpočtové změně č. 7 na vědomí.   

- ZO Ktiš bere informaci paní M. K. na vědomí a pověřuje zapisovatelku napsáním odpovědi p. M. K. s tím, že R. F. bude při psaní odpovědi nápomocen. ZO Ktiš poté bude o odpovědi informováno. 

- ZO Ktiš schvaluje předání stížnosti manž. L., Ktiš Policii ČR, oddělení Netolice. Předáním dopisu byla pověřena zapisovatelka.

- ZO Ktiš souhlasí s udělením licence pro autobusovou linku Frymburk-Praha, a to dopravci Rail Bus s.r.o., Mariánská 11, 342 01 Sušice s tím, aby nadále zůstala v obci Smědeč zastávka pro tento spoj na znamení.   

- ZO Ktiš neschvaluje poskytnutí finančních prostředků pro Jihočeský krajský fotbalový svaz, Č. Budějovice. Odpovědí byla pověřena zapisovatelka.    

-ZO Ktiš nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených - Klubu radost, Prostějov.

-ZO Ktiš bere žádost o informování podle §70 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – prodloužení žádosti na vědomí.

-ZO Ktiš bylo informováno o tom, že zatím jsme nedostali žádnou odpověď od p. Indry ohledně vyznačeného území Dobročkovské hadce.   

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku par. č. 578/1, k.ú. Ktiš, jako zahrady. Záměr bude vyvěšen po dobu 15-ti dní na úředních deskách obce Ktiš. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.   

-ZO Ktiš bere na vědomí, že usnesení č. 2 ze dne 13. 04. 2015 nemělo být z důvodu nesplnění zákonných podmínek přijato – nehlasovala nadpoloviční většina všech zastupitelů, a proto je toto usnesení neplatné.  

-ZO Ktiš bere zaslanou žádost o obnovení souhlasu k táboření zaslanou – Skauty Kladno na vědomí a souhlasí s tábořením.     

-ZO Ktiš navrhuje zaslat odpověď paní E. H. s tím, že v současné době není v obci Ktiš žádný volný byt k dispozici.  

-ZO Ktiš souhlasí, se zřízením osadního výboru v obci Březovík, jehož předsedou je pan M. B., st., členy pan K. S., ml. a K. S., st.

-ZO Ktiš bere na vědomí zrušení VŘ na opravu MK včetně propustků v obci Ktiš a jejích osadách a doporučuje Stavební poradně spol. s.r.o. provést nové výběrové řízení na podkladě správných podkladů. Odpovědí byla pověřena starostka obce Ktiš. 

            

Buy KicksGifts for Runners

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech