Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 

- Zastupitelstvo obce Ktiš schvaluje:

 1. Rozpočet obce Ktiš na rok 2016 s celkovými příjmy ve výši 12 671 500,-Kč, celkovými výdaji ve výši 13 871 500,-Kč

 2. Úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování (pol. 8124) ve výši – 1 200 000,-Kč

 3. Rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018

 4. Jako závazné ukazatele stanovuje celkové příjmy a celkové výdaje a schválené závazné finanční vztahy ke zřízené příspěvkové organizaci- -

 

- ZO se sněním smlouvy o zřízení služebnosti na uložení optického kabele v jednorázové výši 10 000,-Kč. Podpisem smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš.

- ZO Ktiš bere žádosti o byt pana M. Ř., VL. J. a A. Š. na vědomí a souhlasí se zařazením žádostí do řádného pořadníku o byt.  

- ZO Ktiš souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 102,-Kč OS Prevent, Strakonice. Odesláním odpovědí byla pověřena zapisovatelka. Převodem finančního příspěvku je pověřena starostka obce Ktiš.

 

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek pro rok 2016 ve výši 5 000,-Kč. Zasláním finančního obnosu na bankovní účet Centra pro zdravotně postižené JK o. s. byla pověřena starostka obce Ktiš. Dopisem s odpovědí byla pověřena zapisovatelka.

- ZO souhlasí s umístěním sídla historického spolku Bartoloměj na adrese Ktiš 11, 384 03 Ktiš.

- ZO schvaluje provozní řád veřejného pohřebiště v obci Ktiš s platností od 01. 01. 2016. Řád veřejného pohřebiště bude zveřejněn na nástěnce u hřbitova.

 

- ZO Ktiš schvaluje vypracování smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky zveřejněné v záměru č. 02/2015/prod. poz., který byl zveřejněn na úředních deskách Obecního úřadu od 15. 09. 2015 do 02. 10. 2015 pro pana MVDr. Pavla Poddaného, nar. 09. 11. 1985 trvale bytem Smědeček 8, 383 01 Prachatice. Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude zpracována za těchto podmínek:

 1. Na pozemcích bude vybudována obora pro farmově chovanou zvěř

 2. Dále na pozemcích bude vybudována veřejně přístupná pozorovatelna

 3. Na pozemcích bude vybudováno oplocení obory

 4. Smlouva bude vypracována na pět let, pokud budou podmínky MVDr. P. Poddaným splněny dříve, bude uzavřena s panem Poddaným smlouva kupní

 5. Cena za pozemky je 12,-Kč/m2 

 6. Udržitelnost projektu bude 10 let

 7. Do smlouvy, bude zapracován Územní plán Obce Ktiš včetně jeho změn na výše uvedenou lokalitu

Vypracováním smlouvy je pověřena paní Ing. R. Kutláková spolu s advokátním zástupcem obce Ktiš panem Mgr. Jiřím Linhartem   

 

- ZO Ktiš schvaluje pacht pozemků pro jednotlivé pachtýře na podkladě jimi podaných finančních nabídek a podnikatelských záměrů, a to na dobu neurčitou s platností od 01. 01. 2016.   

ZO Ktiš si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s takovým zemědělcem, který odstoupí od uzavření smlouvy na pacht pozemku bez udání závažného důvodu i na jednotlivý blok. Každý jednotlivý případ bude samostatně na dalším zasedání ZO Ktiš posouzen. Důvodem je zamezení spekulativní manipulace s pozemky mezi zemědělci.  

 

- ZO Ktiš schvaluje budoucího pachtýře na blok č. 01/Kt paní Ireně Jurčíkové, blok č. 02/Kt panu Františku Pilátovi, blok č. 03/Kt firmě Farma Šumava, blok č. 04/Kt firmě Farma Šumava, blok č. 05/Kt panu Jiřímu Demčákovi za jimi nabídnuté ceny.

 

- ZO Ktiš schvaluje budoucího pachtýře na blok č. 01/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 02/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 03/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 04/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 05/Kř panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 06/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 07/Kř firmě Farma Šumava, blok č.08/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 09/Kř firmě Farma Šumava, blok č. 10/Kř firmě farma Šumava, blok č. 11/Kř slečně Ivaně Vajsarové za jimi nabídnuté ceny.

 

- ZO Ktiš schvaluje budoucího pachtýře na blok č. 03/Sm firmu Farma Šumava, blok č. 04/Sm paní Marii Poddané, blok č. 05/Sm paní Marii Poddané, blok č. 06/Sm paní Marii Poddané, blok č. 07/Sm firmě Farma Šumava, blok č. 08/Sm firmě Farma Šumava, blok č. 09/Sm panu Václavu Bártovi, st., blok č.10/Sm firmě Farma Šumava, blok č. 11/Sm panu Milanovi Poddanému, blok č. 12/Sm panu Milanovi POddanému, blok č. 13/Sm panu Milanovi Poddanému, blok č. 14/Sm paní Marii Poddané, blok č. 15/Sm firmě Farma Šumava, blok č. 16/Sm firmě Farma Šumava, blok č. 17/Sm panu Václavu Bártovi, st., blok č. 18/Sm panu Jiřímu Demčákovi za jimi nabídnuté ceny.

- ZO Ktiš schvaluje blok č. 1/Sm, blok č. 02/Sm, blok č. 19/Sm, blok č. 20/Sm, blok č. 21/Sm nepropachtovat.  

- ZO Ktiš schvaluje budoucího pachtýře na blok č. 01/Do firmu Farma Šumava, blok č. 02/Do paní Ireně Jurčíkové, blok č. 03/Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 04/Do firmě Farma Šumava, blok č. 05/Do firmu Farma Šumava, blok č. 06//Do panu Milanovi Poddanému, blok č. 07/Do panu Milanovi Poddanému, blok č. 08/Do panu Milanovi Poddanému blok č.09/Do firmu Farma Šumava, blok č. 10/Do pani Květě Szarkové, blok č. 11/Do firmu Farma Šumava, blok č.12/Do firmu Farma Šumava, blok č. 13/Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 14/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 15/Do paní Ireně Jurčíkové, blok č. 16 panu Jaromírovi Šlesingerovi, blok č. 17/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 18/Do panu Jaromírovi Šlesingerovi, blok č. 19/Do paní Ireně Jurčíkové, blok č. 20/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 21/Do paní Ireně Jurčíkové, blok č. 22/Do panu Františkovi Pilátovi, blok č. 23/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 24/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 25/ Do firmu Farma Šumava. Blok č. 26/Do panu Františkovi Pilátovi, blok č. 27/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 28/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 29/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 30/Do panu Josefovi Borovkovi, blok č. 31/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 32/Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 33/ Do firmu Farma Šumava, blok č. 34/Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 35/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 36/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 37/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 38/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 39/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 40/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 41/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 42/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 43/ Do panu Jiřímu Demčákovi, blok č. 44/ Do firmu Farma Šumava za jimi nabídnuté ceny.

 

- ZO schvaluje návrh rozpočtu DSO Prachaticko s celkovými příjmy 45 200,-Kč a s celkovými výdaji 45 200,-Kč.  

- ZO Ktiš schvaluje čerpání fondů ZŠ a MŠ Ktiš s tím, že pan ředitel Mgr. V. Krnínský předloží, ZO Ktiš doklady na které byly čerpány finanční prostředky z fondů.


 


 


 


 

 

 


 


 

trace affiliate linkNew Releases Nike

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech