Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

 - Rozpočet obce Ktiš na rok 2017 s celkovými příjmy ve výši 14 644 000,-Kč, celkovými výdaji ve výši 15 436 640,-Kč a financování ve výši 792 640,-- Kč, Úhradu splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování (pol. 8124) ve výši – 2 000 000,-Kč , Rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019, Jako závazné ukazatele stanovuje celkové příjmy a celkové výdaje a schválené závazné finanční vztahy ke zřízené příspěvkové organizaci

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje rozpočet DSO Prachaticko pro rok 2017 a rozpočtový výhled na rok 2018 – 2019 s celkovými příjmy 45 000,-Kč a s celkovými výdaji 45 000,-Kč.  

 

 

 - ZO Ktiš schvaluje příspěvek ve výši 5 000,-- Kč. Finanční příspěvek bude zaslán na účet SRPŠ Lhenice uvedený v žádosti.

 

 

 - ZO Ktiš souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 048,-Kč OS Prevent, Strakonice. 

 

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek pro rok 2017 ve výši 1000,-Kč pro Jihočeské centrum pro zdravotně postižené.

 

ZO Ktiš bere žádosti o byt na vědomí a doporučuje žádosti zařadit do řádného pořadníku žadatelů o byt. Obec Ktiš nemá v současné době žádné byty k dispozici. Součástí odpovědi bude upozornění, že svou žádost musí každý ze žadatelů po roce obnovit, aby bylo patrné, že o přidělení bytu mají tito občané stále zájem. V případě, že své žádosti neobnoví, bude to považováno za nezájem o přidělení bytu.

 

- ZO Ktiš doporučuje starostce obce Ktiš kontaktovat uvedenou firmu, která by měla zpracovat nabídku na opravu veřejného osvětlení na podkladě pasportu VO.

 

- ZO Ktiš schvaluje vypracování projektové dokumentace projektantem, kterého si vybere ZO Ktiš. Projekt bude zaměřen na výstavbu garáží pro potřeby obce Ktiš (osobní automobily, potřeby SDH a následnou nástavbu s účelem využití velké zasedací místnosti, která bude využívána jak obcí Ktiš tak i místní spolky a organizace. ZO Ktiš pověřuje starostku obce zkontaktováním projektanta na uvedenou nemovitost s tím, že členové zastupitelstva jsou ochotni se s projektantem sejít i v době mezi vánoční- tj. od 27. 12. do 31.12. V případě, že projektanti nebudou moci přijet v uvedeném termínu, je starostka obce Ktiš pověřena dojednat schůzku v co možná nejkratším termínu.  

 

- ZO Ktiš bere na vědomí žádost pana S.B.a doporučuje napsat dopis panu J.B. s upozorněním, že poničený obecní pozemek je povinen v co možná nejkratším termínu uvést do původního stavu.

 

- ZO Ktiš schvaluje žádost obce Ktiš – vlastníka staveb o úplatný převod pozemků podle § 10, zákona číslo 503/2012 Sb., v platném znění a to: Pozemku KN st. 175, KN st. 146, KN 816/3 (pozemek funkčně související s nemovitostí na pozemku KN st. 175 a KN st. 146, pozemku KN st. 201/1, KN 816/4 (pozemek funkčně související s objektem na pozemku KN st. 146- žumpa), část pozemku KN 816/2 a 816/6 – oba pozemky funkčně souvisí se stavbou na pozemku KN st. 201/1 a o pozemek 816/2 bylo žádáno obcí Ktiš o vydání na podkladě platného územního plánu obce Ktiš a jejích osad s výstavbou VPS(sběrného dvora), pozemku KN st. 135, KN 511/2 – pozemek funkčně související se stavbou na pozemku KN st. 135, pozemku KN 550/1 a KN 548 – oba pozemky funkčně souvisí s nemovitostí na pozemku KN st. 35. O pozemek KN 550/1 bylo žádáno i jako o převod na stavbu bydlení podle ÚP a o pozemek KN 548 bylo požádáno o převod v rámci privatizace pozemků – komunikace.


     

 trace affiliate linkAir Jordan Sneakers

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech