Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvalujevýsledek hospodaření právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš a zároveň schvaluje rozdělení finančních prostředků z předloženého výsledku hospodaření následujícím způsobem:

Fond rezervní 28 001,20,- Kč (stav k 31. 12. 2016)

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2016: 1 197,92,-Kč

Fond odměn 22 076,19,- Kč (stav k 31. 12. 2017)

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2016: 4 789,-Kč   

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku par. č. 179 o výměře 970 m2, k.ú. Ktiš na úředních deskách po dobu 15-ti dní na úředních deskách OU Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemků část par. č. 146 - zemědělská nemovitost, část par. č. 816/3, par. č. 562/5  v k.ú. Ktiš na úředních deskách OU Ktiš po dobu 15-ti dní na úředních deskách obce Ktiš.

- ZO Ktiš bere žádosti o byt na vědomí a doporučuje žádosti zařadit do řádného pořadníku žadatelů o byt.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku par. č. 213 – zahrádka č. 36, blok 6 v k.ú. Ktiš na úředních deskách OU Ktiš po dobu minimálně 15- ti dní.

- ZO Ktiš schvaluje pro realizaci akce:“ Protipovodňová opatření obce Ktiš“ firmu ELSPET s.r.o. za nabídnou cenu 1 251 380,-Kč. Pověřená firma Envipartner s.r.o. obešle všechny firmy o vítězné firmě. Podpisem smlouvy o dílo byla pověřena starostka obce Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje prodej části pozemku par. č. 1749/34, dle zákresu pana V. A. za částku 10,-Kč/m2.

- ZO Ktiš schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků od Státního pozemkového úřadu:

1) k.ú.Dobročkov.

veřejně prospěšná stavba - vodojem Březovík :KN 1284/25, KN 1284/56, KN 1284/27

2) k.ú.Smědeč:

veřejně prospěšná stavba - ČOV Smědeč: KN 47/8, KN 1708/22, KN 1749/3

veřejně prospěšná stavba - cyklostezka: KN 1718/1

komunikace: KN 1735 (Kuklov)

3) k.ú.Ktiš:

veřejně prospěšná stavba - zázemí pro sport: KN st.227/2, KN 381/5, KN 381/8, KN 381/9,

veřejně prospěšná stavba - požární zdroj: KN 549/5

veřejně prospěšná stavba - vodojem Ktiš: KN 816/2 (rovněž VPS cyklostezka), KN 816/3

veřejně prospěšná stavba - cyklostezka: KN 420/3, KN 855/2, KN 1412/1, KN 1412/2, KN 1413/1, KN 1413/2, KN 1419, KN 1430, KN 1432/1

Komunikace: KN 285/1, KN 506/3, KN 548

4) k.ú.Křížovice u Ktiše:

veřejně prospěšná stavba - vodojem Tisovka: KN st. 160, KN 1335/2, KN 1362/2

veřejně prospěšná stavba - veřejné prostranství Stará Huť: KN 379/8

veřejně prospěšná stavba - veřejné prostranství obec Ktiška: KN 1008/1

veřejně prospěšná stavba - cyklostezky: KN 273, KN 514/1, KN 601, KN 950,KN 1225/6, KN 1236/2, KN 1248/1, KN 1424/1, KN 1424/2, KN 1427, KN 1429/1,  KN 1429/3, KN 1430/2, KN 1430/3, KN 1430/4, KN 1430/6, KN 1430/7, KN 1430/8, KN 1430/9, KN 1430/10, KN 1430/11, KN 1430/12, KN 1430/13, KN 1430/14, KN 1430/15, KN 1430/17, KN 1430/18, KN 1430/20, KN 1430/21, KN 1430/23, KN 1430/24, KN 1430/25, KN 1430/26, KN 1431/1, KN 1431/6, KN 1431/7, KN 1431/8, KN 1431/9, KN 1431/10, KN 1431/23, KN 1431/24, KN 1431/25, KN 1431/26, KN 1431/28, KN 1431/42, KN 1431/43, KN 1431/44, KN 1431/47, KN 1450/1, KN 1454/1, KN 1457/1, komunikace: KN 551/2

- ZO Ktiš souhlasí se smlouvou č. 1040010567/001 za předpokladu, že bude její znění rozšířeno o následující: „ Výkopy budou prováděny tak, aby byl zajištěn provoz po dotčených komunikacích alespoň v jedné polovině a dále, že bude zajištěna pevnost a stálost provedeného zásypu včetně nového asfaltového povrchu s udržitelností 24 měsíců.“

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemků par. č.265/22 o výměře 1097 m2 a 265/13 o výměře 1080 m2  v k.ú. Ktiš na úředních deskách OU Ktiš po dobu minimálně 15- ti dní

- ZO Ktiš souhlasí s navýšením rozpočtu ZŠ a MŠ o částku 89 873, 69,-Kč na podkladě rozhodnutí č. 02/2017 Krajského úřadu JK, odbor ekonomický, oddělení rozpočtu a financování, správce daně ze dne 13. 02. 2017, č. j.: KUJCK 23251/2017.

 

 

Nike Sneakers StoreNike

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech