Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje směnu bytů v obci Ktiš následovně: paní H. B. s panem M.B.a dětmi Václavem a Vojtěchem přenechají svůj byt 2+1 v domě č. p. 25 sl. M.J. se synem M., Ktiš 10. J.M.předá byt v domě č. p. 10 obci Ktiš a ta jej na podkladě žádosti a předložených dokladů o důchodu přidělí paní A.B. Paní A.B.byt v domě č. p. 50, který je ve vlastnictví soukromé osoby přenechá H. B.s rodinou.

-ZO Ktiš neschvaluje zrušení pachtovní smlouvy mezi obcí Ktiš a panem Š.a neschvaluje pacht pozemků p. F. P. Nebylo prokázáno špatné hospodaření pana Š.na pozemcích ve vlastnictví obce Ktiš.

-ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na směnu pozemku část par. č. 318/1 dle GP po dobu minimálně 15-ti dní na úředních deskách OU Ktiš.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej část pozemku par. č. 2194/1 dle zákresu a část pozemku par. č. 417 o výměře 749 m2 na úředních deskách OU Ktiš.

-ZO Ktiš schvaluje pronájem pozemku par. č. 179 o výměře 970 m2 v k.ú. Ktiš paní I.N., Ktiš 21 za cenu 2870,-Kč s podmínkou, že pokud se objeví zájemce, který by chtěl na uvedeném pozemku stavět, musí nájemce neprodleně pozemek opustit.

- ZO Ktiš schvaluje pronájem pozemku část KN st. 146 – budova bez č. p. a část KN 816/3, dle planimetrického plánku v k.ú. Ktiš panu J. K., Ktiš 24 za cenu 2 000,-Kč/ rok.

-ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku KN 213, dle planimetrického plánku paní K.L., Ktiš 43 vedený jako zahrada.

-ZO Ktiš souhlasí s umístěním sídla  KLoM Ktiš modelářského klubu v budově Obecního úřadu Ktiš, na adrese Ktiš 11, 384 03 Ktiš.

-ZO Ktiš souhlasí se smlouvou č. 1040010567/001 za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 15 500,-Kč bez DPH.

-ZO Ktiš souhlasí s pronájmem pozemků par. č. st. 135, st. 146, st. 175, st. 201/1 v k.ú. Ktiš a pozemky par. č. KN 511/2, KN 548, 550/1, 816/2, 816/4 v k.ú. Ktiš.

      

Best Nike SneakersAir Jordan

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech