Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje závěrečný účet obce Ktiš za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením obce Ktiš za rok 2017 bez výhrad.

- ZO Ktiš schvaluje účetní závěrku obce Ktiš za rok 2017 bez výhrad a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 3 871 576,39,-Kč z účtu 431 300 na účet 432 300 (výsledek hospodaření předcházejících účetních období). 

- ZO Ktiš schvaluje účetní závěrku právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš spolu se zprávou o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Ktiš za rok 2016 zpracovanou auditorskou firmou ECO- ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., Tábor, kterou vypracoval pan Jan Brož bez výhrad.

- ZO Ktiš schvaluje výsledek hospodaření právního subjektu ZŠ a MŠ Ktiš a zároveň schvaluje rozdělení finančních prostředků z předloženého výsledku hospodaření následujícím způsobem: Fond rezervní 29 199,12,- Kč (stav k 31. 12. 2017),Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2017: 750,87,-Kč,Fond odměn 26 865,19,- Kč (stav k 31. 12. 2017), Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2017: 2 800,-Kč 

- ZO Ktiš schvaluje odpis předloženého majetku účetní ZŠ a MŠ Ktiš.   

-  ZO Ktiš schvaluje koupi pozemku par. č. 638/15 o výměře 301 m2 v k.ú. Ktiš, ostatní komunikace za cenu 374,-Kč/m2.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku par. č. 316, k.ú. Dobročkov, dle zákresu.

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč pro Farní charitu Prachatice.

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek na podporu Linky Bezpečí ve výši 5 000,-Kč.

- ZO Ktiš schvaluje pronájem pozemku par. č. KN 379/6 o výměře 3178 m2 k.ú. Křížovice u Ktiše panu P. M., Tisovka na dobu neurčitou za cenu v místě obvyklou.

- ZO Ktiš schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na obnovu VO v obci Ktiš nabídku firmy Seterm, ČB ve výši 514 980,-Kč.

- ZO Ktiš neschvaluje návrh na směnu pozemků předloženou p. V. J.a p. Ing. M. P.

- ZO Ktiš schvaluje prodej nově zaměřeného pozemku par. č. 265/22 o výměře 928 m2 – TTP, k.ú. Ktiš manželům N. a F. P., Ktiš za cenu 125,-Kč bez DPH.

-

 

Nike SneakersJordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech