Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku par. č. 1439/3, ost. Plocha, k.ú. Ktiš, dle planimetrického plánku v k.ú. Ktiš panu P. Z., Ktiš na za cenu 2 870,-Kč/ha/rok v místě obvyklou a na dobu neurčitou.

- ZO Ktiš schvaluje pronájem části pozemku par. č. 1439/9, ost. Plocha, k. ú. Ktiš,  dle planimetrického plánku v k.ú. Ktiš panu R. P., Ktiš za cenu v místě obvyklou 2870,-Kč/ha/rok a na dobu neurčitou.

- ZO Ktiš schvaluje podle §55a a §55b zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořízení Změny č. 4 Územního plánu Ktiš zkráceným postupem.

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 000,-Kč  pro Linku bezpečí z. p.

- ZO Ktiš schvaluje žádost o obnovení souhlasu k táboření v roce 2019 v katastru Miletínky na pozemcích par. č. 1792 a 1796, k.ú. Křížovice u Ktiše.

- ZO Ktiš schvaluje návrh závěrečného účtu DSO Prachaticko za rok 2018 předložený DSO Prachatickem.

- ZO Ktiš neschvaluje koupi bytového domu Třebovice včetně příslušenství.

- ZO Ktiš bere žádost na prodej pozemku na vědomí a neschvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku par. č. 269/3 o výměře 878 m2 k. ú. Smědeč.

- ZO Ktiš schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 000,-Kč pro Farní charitu Prachatice.

- ZO Ktiš projednalo a schválilo předložený aktualizovaný plán společných zařízení zpracovaný  v rámci KPU pro k.ú. Smědeč.

-ZO Ktiš projednalo a schvaluje předložený aktualizovaný návrh nového uspořádání pozemků pro LV 10001 v rámci KPU pro k.ú. Smědeč.

-ZO Ktiš na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Revitalizace zeleně ve správním území obce Ktiš“ CZ.05.4.27/0.0./0. 0. / 18_108/0008775 s účastníkem: Ing. Tomáš Voráček, Kahov 12, 383 01 Prachatice, IČ: 76453057, který nabídl nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 267 963,-Kč, tj. 324 235,-Kč s DPH.

 

bridgemediaNike Air Max 270

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech