Náhodný obrázek

Počasí

Usnesení č. 02 ze zasedání Zastupitelstva obce Ktiš

ze dne 05.03.2014

Zastupitelstvo obce Ktiš: 

 

- ZO Ktiš bere na vědomí zprávu přednesenou Mgr. T. Urbanem, která se týká správního řízení o povolení hornické činnosti podle POPD a to na základě v pořadí již 2. Žádosti podané fi. Garnet Group a.s. na OBÚ Plzeň. Základní argumenty jsou vyjádřeny v konceptu, který byl předložen ZO Ktiš.  

 

- ZO Ktiš bere informaci o provedené inventuře za rok 2013 na vědomí. Inventarizace je je k nahlédnutí na OÚ Ktiš.

 

- ZO Ktiš bere informaci o hodnotící zprávě vypracovanou účetní obce Ktiš za rok 2013 na vědomí.

 

ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku par. č. 1345/2 o výměře 3851 m2, k.ú. Křížovce u Ktiše po dobu 15-ti dní na úřední desce jak kamenné tak elektronické, a to na podkladě žádosti.

 

ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku par. č. 2231/6 k. ú. Dobročkov po dobu 15-ti dní jak na úřední desku kamennou tak elektronickou.              

 

ZO Ktiš bere žádost na vědomí a doporučuje ji zařadit do pořadníku o žadatele o zahrádky. Dále ZO Ktiš pověřuje zastupitele, aby všechny pozemky obešel a nafotil, na kterých nikdo nehospodaří.   

 

- ZO Ktiš schvaluje prodej pozemků par. č. KN 1360/1 o výměře 16675 m2, KN 583/4 o výměře 2635 m2, KN 1361/1 o výměře 11091 m2, KN 583/2 o výměře 2919 m2, KN 583/3 o výměře 2481 m2 KN 1363 o výměře 4692 m2, část KN 583/1 o výměře – dle zákresu bude upřesněna, část KN 582 o výměře – dle zákresu bude upřesněna v k.ú. Dobročkov a to panu M. D. za cenu ujednanou ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní. Celková výměra bude upřesněna po zaměření stavby, která se přikládá ke kolaudačnímu řízení. Po kolaudačním řízení bude vypracována kupní smlouva. Vypracováním kupní smlouvy byla pověřena Ing. R. Kutláková. Podpisem kupní smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš. 

 

 ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na směnu pozemku  par. č. 10 a části F, E, G a H dle GP z  29. 11. 2007 zpracovanou GK J. Braka a to mezi obcí Ktiš a panem J. Surou v k. ú. Ktiš po dobu 15- dní na úředních deskách obce Ktiš. 

 

- ZO Ktiš nezaujímá žádný postoj k této žádosti a pověřuje starostku obce Ktiš pozváním zástupce OS Zlatý potok na další jednání ZO Ktiš

 

ZO Ktiš nesouhlasí se vstupem firmy Geomin na pozemky ve vlastnictví obce Ktiš ani poté, co předložili opravenou žádost, a doporučuje vstoupit v jednání s právním zástupcem obce ve věci náhrady za povolení vstupu na obecní pozemky. Odpovědí je pověřena zapisovatelka. 

 

- ZO Ktiš bere informaci o podání záporného stanoviska na MF ČR na instalování provozování výherní loterie v obci Ktiš a jejích osadách na pozemku par. č. KN 1749/25 v k.ú. Smědeč na vědomí. Důvodem je velký počet sociálně slabých občanů a vysoká nezaměstnanost.     

 

ZO Ktiš souhlasí s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene, která byla zaslána fi. E-ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za jednorázovou částku 16 160,-Kč bez DPH (to je: 13 400,- dle sml. bud. s Obci Ktiš + 2760,- + DPH. ).  Podpisem smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš.  

 

 ZO Ktiš nezaujímá žádný postoj k této žádosti a pověřuje starostku obce Ktiš pozváním zástupce OS Zlatý potok na další jednání ZO Ktiš. 

 

 ZO Ktiš souhlasí s navrženou smlouvou a pověřuje firmu E-ON Servisní, aby vypracovala pasport veřejného osvětlení pro obec Ktiš a její osady za uvedenou cenu ve smlouvě. Podpisem smlouvy byla pověřena starostka obce Ktiš. Odpovědí byla pověřena zapisovatelka.

 

 ZO Ktiš souhlasí vyvěšením záměru na darování pozemku par. č. 1272 (geometrickým plánem ze dne 15.08.2013 – odměřena část 1273/3 o výměře 56 m2 – pozemek není v současné době zaveden v KN pod uvedeným p.č. 1273/3, k.ú. Dobročkov na úředních deskách obce Ktiš. 

 

ZO Ktiš souhlasí přijetím daru a to pozemku par. č. KN 2186/1o výměře 1986 m2, KN par. č. 2185/2 o výměře 418 m2, KN 2185/4 o výměře 2419 m2 - ostatní plocha v k.ú. Dobročkov. Podpisem darovací smlouvy pověřuje starostku obce Ktiš .

 

 

 

 

jordan SneakersMens Flynit Trainers

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech