Náhodný obrázek

Počasí

Zastupitelstvo obce Ktiš:

- Zastupitelstvo obce Ktiš souhlasí s navrženým program MPOV pro rok 2020–2026.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemku par. Č. 1702 o výměře 644 m2, k.ú. Smědeč.

- ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku par. Č. 265/1 o výměře cca 724 m2, k.ú. Ktiš.

- ZO Ktiš projednalo žádosti a bere na vědomí  žádosti o připojení k vodovodu všech objektů Ktiš č. p. 52, 68, 69, 65 a novostavba a pověřuje starostku dojednáním návrhu na budoucí připojení k vodovodu.

-  ZO Ktiš projednalo a souhlasí s provedením hydrogeologického průzkumného vrtu na pozemku par. Č. KN 282/8, k.ú. Ktiš

- ZO Ktiš schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Ktiš – úprava NN u č.p. 27

- ZO Ktiš schvaluje žádost o obnovení souhlasu k táboření v roce 2020 v katastru Miletínky na pozemcích par. č. 1792 a 1796, k.ú. Křížovice u Ktiše.

- ZO Ktiš souhlasí přijetí finančních prostředků ze SFžP ČR ve výši 656 912,-Kč na akci: Ktiš – Březovík – zdroj podzemní vody pro obecní vodovod, Ktiš okr. Prachatice

- ZO Ktiš s ch v a l u j e zařazení území obce do území působnosti MAS Rozkvět, z.s. na programové období 2021–2027. 

 

 

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech