Náhodný obrázek

Počasí

Usnesení č. 03 ze zasedání Zastupitelstva obce Ktiš

ze dne 02.04.2014

Zastupitelstvo obce Ktiš: 

ZO Ktiš schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 s příjmy celkem 239 020,-- Kč, výdaji celkem 5 644 700,-- Kč a financování celkem 5 405 680,--

 

ZO Ktiš schvaluje vnitřní předpis ke schvalování účetní závěrky Obce Ktiš, kterou vypracovala  účetní obce Ktiš. Účinnost vnitřního předpisu od 01. 01. 2014. Vnitřní předpis je součástí tohoto zápisu.  

 

ZO Ktiš schvaluje podepsat souhlas firmě Geomin družstvo Jihlava na vstup na pozemky ve vlastnictví obce Ktiš s tím, že oprávnění uživatelé se kterými jsou uzavřeny nájemní smlouvy, budou přítomni u provádění geologických prací a pozemky poté převezmou zpět do užívání a to buď s připomínkami, nebo bez připomínek.     

 

ZO Ktiš schvaluje podat novou žádost o privatizaci pozemků ve vlastnictví PF České Budějovice na převod komunikací ve vlastnictví PF Č. B. do vlastnictví obce a to těch, které nebyly předmětem pasportu MK zpracovaného v roce 2010 a ani předmětem schváleného ÚP obce Ktiš.   

 

ZO Ktiš schvaluje, aby paní M. A.majitelce nemovitosti domu č.p. 51 (objekt k bydlení) ve Ktiši zapsán na LV 257, byl pozemek pod nemovitostí č.p. 51 prodán za cenu 44 987,- Kč, která byla zjištěna znaleckým posudkem pana Ing. Z.S. ze dne 24.03.2014.

 

- ZO Ktiš na podkladě vyvěšeného záměru č. 01/2014/pron.poz. souhlasí s pronájmem pozemku par. č. 1345/2, k.ú. Křížovice u Ktiše to tak, že pozemek, který do dnešního dne užívala sl. I. V. bude pronajat sl. I. V. za částku 2000,-Kč/ ha/ rok a pozemek, který užívala Farma Šumava bude pronajat Farmě Šumava též za částku 2000,-Kč/ha/rok a cesta, který pozemek dělí na tři díly zůstane Obci Ktiš. Vypracováním nájemní smlouvy byla pověřena Ing. R. K.

 

 ZO Ktiš nesouhlasí s prodejem části pozemku par. č. 2231/6, k.ú. Dobročkov panu Ing. M., který byl vyvěšen na podkladě jeho žádosti, navrhuje manž. S.(vlastníkům sousední nemovitosti), aby jako vlastníci sousední nemovitosti a vlastníci šachty s vodoměrem nechali část pozemku zaměřit a poté bude na podkladě GP vyvěšen záměr na prodej pozemku.     

 

 ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku  par. č. 18/2 o výměře 97 m2, k.ú. Smědeč po dobu 15- dní na úředních deskách obce Ktiš. Vyvěšením záměru na směnu byla pověřena zapisovatelka.              

ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku  par. č. 176 o výměře 108 m2, k.ú. Ktiš po dobu 15- dní na úředních deskách obce Ktiš. Vyvěšením záměru na směnu byla pověřena zapisovatelka

 

ZO Ktiš bere žádost o pronájem zahrádky na vědomí a doporučuje se zahrádkami zabývat na dalším zasedání, s tím, že fotografie zahrádek budou předány všem zastupitelům.  

 

ZO Ktiš schvaluje, aby byty ve vlastnictví Obce Ktiš byly pronajaty p. H. v domě č.p. 24 a p. Š.v domě č.p. 25.      

 

ZO Ktiš bere informaci o možnosti o zařazení do změny č. 2 ÚP Ktiš i pozemek par. č. 448/3 k.ú. Ktiš. A doporučuje v této věci konzultovat s pořizovatelem ÚP obce Ktiš 

 

ZO Ktiš souhlasí s darováním pozemku par. č. 1273/3 o výměře 56 m2 v k.ú. Dobročkov, a to bezúplatně Krajskému úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, Č.B.   

 

 ZO Ktiš souhlasí s poskytnutím neinvestičním příspěvku SDH Ktiš na oslavu 110. výročí založení sboru.    

 

ZO Ktiš schvaluje žádost o podporu ve věci: vzpomínkový akt u pomníku padlým v první světové válce“ a schvaluje finanční pomoc při obnově pomníku padlých. Rozpočet na opravu – rekonstrukci bude zaslán Obci Ktiš v nejbližší době.      

 

ZO Ktiš schvaluje dodatek na doplnění MK do pasportu MK. Dodatek byl vyhotoven panem P.M. Pasport MK s dodatkem bude sloužit také jako příloha k žádosti o bezúplatný převod pozemků od SPÚ ĆB. 

 

 

 

 

Buy SneakersAir Jordan

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech