Náhodný obrázek

Počasí

 

Usnesení č. 05 ze zasedání Zastupitelstva obce Ktiš

ze dne 14.05.2014

Zastupitelstvo obce Ktiš: 

 

ZO Ktiš schvaluje rozpočtové opatření číslo 3 s příjmy celkem 4 125 662, 48,-- Kč, výdaji celkem 846 700,-- Kč a financování celkem 3 278 962,48,--

 

ZO Ktiš nesouhlasí s předloženými doklady a se zprávou o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2013 a pověřuje starostkou obce Ktiš zasláním dopisu paní ředitelce, aby na dalším zasedání ZO Ktiš předložila dokumenty, které jsou ke schválení hospodaření ZŠ a MŠ Ktiš za rok 2013 podmínkou.     

 

ZO Ktiš na podkladě vyvěšeného záměrů č. 03/2014/ prod. poz. souhlasí s prodejem  pozemku par. č. 176 o výměře 108 m2 v k.ú. Ktiš za cenu v místě obvyklou, a to za 5,-Kč/m2 manželům P. , Ktiš 68.   

 

ZO Ktiš na podkladě vyvěšeného záměru č. 04/2014/ prod. poz. souhlasí s prodejem pozemku par. č. 1749/32 o výměře 175m2 v k.ú. Smědeč paní I. A., Ktiš 33 za cenu 5,-Kč/m2. 

 

ZO Ktiš souhlasí s prodejem pozemku par. č. 18/2 o výměře 97 m2 v k.ú. Smědeč na podkladě vyvěšeného záměru č. 05/2014/prod.poz. za cenu 5,-Kč/m2 manželům A., Smědeč 34, 383 01.

 

ZO Ktiš schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č. 2231/6, části pozemku par. č. 2188/1, dle vytyčovacího protokolu v k.ú. Dobročkov po dobu 15-ti dní na úředních deskách obce Ktiš. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka obce Ktiš.  

 

- ZO Ktiš souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p. č. 1748/33 dle planimetrického plánku v k.ú. Smědeč na úředních deskách Obce Ktiš po dobu 15-ti dní. Vyvěšením záměru na pronájem pozemku byla pověřena zapisovatelka

 

ZO Ktiš souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku par. č. 1439/2 dle planimetrického plánku v k.ú. Ktiš po dobu 15-ti dní na úředních deskách obce Ktiš. Vyvěšením záměru byla pověřena zapisovatelka.

 

ZO Ktiš souhlasí s vyvěšením záměru na bezúplatný převod části pozemku par. č. 560/1, k.ú. Křížovice u Ktiše. Záměr bude vyvěšen po dobu 15-ti dnů na úředních deskách obce Ktiš. Poté se bude ZO zabývat převodem pozemku na OS Zlatý potok a to na podkladě doloženého GP (odměření cesty)

 

ZO Ktiš, bere žádost o byt p. L. na vědomí a schvaluje ji zařadit do řádného pořadníku žadatelů o byt. V současné době Obec Ktiš nemá žádný volný byt k dispozici.  

 

ZO Ktiš souhlasí s připojením vodovodní přípojky k domu Ktiš 5 (Mackova Lhota) ze stávajícího vrtu manž. Š. a doporučuje p. J. F., aby doložil souhlas manž. Š. ještě před vydáním rozhodnutí stav. povolení MěU Prachatice.                    

 

- ZO Ktiš souhlasí s poskytnutím účelovým finančním příspěvkem ve výši 20 000,-Kč na dokončení restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Bartoloměje.          

 

ZO Ktiš schvaluje přesun pohledávky za firmou APT TRUCK na podrozvahový účet obce Ktiš s tím, že, až bude vymazána firma z obchodního rejstříku, bude pohledávka vyřazena z účetnictví.

 

ZO Ktiš bere na vědomí informaci o táboření skatů v k.ú. Křížovice u Ktiše v době letních prázdnin.

 

ZO Ktiš souhlasí se zpracováním rozpočtů a podáním poptávek na zateplení bytového domu č.p. 24 a na zateplení bytového domu č.p. 25.    

Buy SneakersAir Jordan Release Dates 2021 , Apgs-nsw

Czechpoint

Open Air Fest 2019

Open Air Fest Ktiš 2019

OPEN AIR FESTIVAL KTIS 2019

 

Kontakty

Obec Ktiš
Ktiš 11
38403
Tel: 388 323526
Fax: 388 323526
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka

Datová schránka obce Ktiš :

ID schránky : c89edq5
Jméno : Obec Ktiš
IČ : 00250503

 

Provozováno na serverech